ANRE 2017-07-18T07:17:38+00:00

ANRE

În cadrul SEA Complet avem cei mai buni specialişti. Dedicarea, motivaţia şi expertiza angajaţilor noştri este crucială pentru succesul companiei noastre. O parte din experiența acumulată dorim să o împărtășim în cadrul cursurilor de pregătire teoretică pentru obținerea autorizației ANRE în domeniul gazelor naturale, sau prelungirea acesteia.

SEA COMPLET SA este societate avizata ANRE

SEA COMPLET SA este societate avizata ANRE in vederea organizarii si desfasurarii cursurilor de specialitate pentru persoanele fizice/instalatori autorizati care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale si a instalatiilor de utilizare in domeniul gazelor naturale Aviz nr. 76772/28.10.2016

Pentru asta am pregătit pentru tine 8 centre, unde vei beneficia de cunoștințele, suportul și implicarea unor ingineri cu vastă experienta in domeniu gazelor naturale, certificati ca formatori de formatori. Locatiile de baza sunt : Tg. Mures, Medias, Alba Iulia, Timisoara, Cluj Napoca, Satu Mare, Iasi, Bacau însă în functie de numărul de persoane inscrise cursurile se pot organiza si în alte orase.
(harta cu cele 8 orașe punctate)

Cursurile se organizeaza in conformitate cu prevederile art.18 din Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 83/2014 publicat în M.O. partea I-a nr. 692/2014, cursuri de pregatire necesare sustinerii examenului de autorizare organizat de ANRE. Cursurile de pregatire au drept scop actualizarea pregatirii profesionale teoretice a specialistilor instalatori autorizati, în contextul implementarii si alinierii legislatiei nationale la cea europeana, aprofundarea si sintetizarea cunostintelor generale în domeniul gazelor naturale detinute de catre acestia, precum si implementarea unui proces de pregatire continua.

Ce inseamna aceste cursuri?

– Pregatire teoretica in domeniul gazelor naturale in vederea sustinerii examenului ANRE de autorizare instalatori gaze pentru gradele EGIU, EGD, PGIU, PGD, EGT, PGT;
– Pregatirea teoretica a instalatorilor, în contextul implementarii legislatiei, aprofundarea si sintetizarea cunostintelor generale in domeniul gazelor naturale detinute de catre acestia, precum si implementarea unui proces de pregatire continua.

În vederea susținerii examenului de autorizare solicitantul trebuie să urmeze un curs de pregătire teoretică, cu o durată de minimum 30 de ore, corespunzător tipului de autorizare solicitat. În vederea prelungirii duratei de valabilitate a legitimației de instalator autorizat solicitantul trebuie să urmeze două cursuri de pregătire teoretică, cu o durată de minimum 20 de ore fiecare, corespunzător tipului de autorizare solicitat.

În vederea dobândirii calitatii de instalator autorizat, solicitantii depun un dosar ce cuprinde:

 • cerere, întocmita în conformitate cu modelul prevazut în anexa nr. 2;
 • actul de studii sau atestatul de recunoastere/echivalare a acestuia în România, în copie legalizata;
 • foaia matricola, în copie legalizata – numai pentru profilul conex activitatilor tehnice în domeniul gazelor naturale;
 • adeverinte eliberate de catre operatorii economici autorizati de ANRE unde solicitantul si-a desfasurat activitatea care sa certifice elementele precizate în memoriul de activitate si care sa acopere cel putin perioada de vechime minima de practica în domeniul gazelor naturale pentru tipul de autorizatie solicitat;
 • un fisier în forma arhivata ce contine urmatoarele documente, scanate:
  1. actul de identitate;
  2. memoriu de activitate aferent tipului de autorizare detinut;
  3. certificatul de absolvire a unui curs de pregatire teoretica, conform prevederilor art. 18;
395 lei fara TVA 20 de ore

 • EGIU
 • EGD
 • PGIU
 • PGD
 • EGT
 • PGT
450 lei fara TVA 30 de ore

 • EGIU
 • EGD
 • PGIU
 • PGD
 • EGT
 • PGT

Pentru prelungirea duratei de valabilitate a legitimatiei, în scopul continuarii activitatii, instalatorul autorizat depune la ANRE, cu minimum 30 de zile înainte de data expirarii valabilitatii legitimatiei, o cerere, întocmita în conformitate cu modelul prevazut în anexa nr. 2, precum si un fisier în forma arhivata ce contine urmatoarele documente, scanate:

 1. actul de identitate;
 2. memoriu de activitate aferent tipului de autorizare detinut;
 3. certificatele de absolvire a cursurilor de pregatire teoretica, conform prevederilor art. 18;
 4. o fotografie ¾ cm în format „Joint Photographic Experts Group – jpg”, efectuata cu cel mult 12 luni înainte de transmiterea solicitarii;
 5. dovada achitarii tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al presedintelui ANRE.
Activitate Tip legitimatie sau gradul obtinut pâna la data intrarii în vigoare a regulamentului Tip legitimatie conform regulamentului
Proiectare ID PGIU
PGD
IT PGT
Executie/ Exploatare ID EGIU
EGD
IID EGIU
EGD
IIID EGIU
EGD
IT EGT
IIT EGT