Pachete şi Produse 2019-03-27T06:48:55+00:00

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE CONTRACT
1. Termeni și Condiții Generale
2. Definiții
3. Obiectul Contractului
4. Durata Contractului, Produse și Pachete
5. Facturarea
6. Recepția Serviciilor
7. Calitate și garanții. Asistenţa şi relaţiile cu Clienţii
8. Drepturile și obligațiile părților
9. Modificarea Contractului
10. Răspunderi și limitarea răspunderii
11. Forța majoră
12. Confidențialitate și prelucrarea datelor personale
13. Legea aplicabilǎ și soluționarea disputelor
14. Încetarea Contractului
15. Dreptul de retragere
16. Dispoziții finale

Produse și Pachete DESCARCĂ PDF-UL
Termeni si condiții generale DESCARCĂ PDF-UL